16 augusti

Nu är det klart – Elise Einarsdotter och Alexander Lövmark är årets stipendiater ur Monica Zetterlunds minnesfond.