22 mars

Monica Zetterlund-sällskapet skänker 50 000 kr till Svensk Jazz krisfond

Monica Zetterlundsällskapet bidrar med 50.000 kr till Svensk Jazz krisfond, att fördela efter behov. Vi hoppas att detta ska inspirera enskilda och företag att bidra till att hjälpa våra fantastiska jazzmusiker i en svåra tid. Det hade Monica tyckt om.

Krisfondens syfte är att, i väntan på ett statligt krispaket, samla in pengar från alla som vill ge bidrag till musiker som drabbas av avbokningar pga. Covid-19. Detta för att jazzmusiker ska få ett akut stöd i stundens hetta. Svensk Jazz har tillsammans med Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Faschings vänner och Musik i Lerum sett till att lägga en grund i fonden. Nu uppmanar Svensk Jazz alla att hjälpa jazzmusikerna i ett mycket svårt läge. Monica Zetterlund-sällskapet vill naturligtvis vara med och bidra till detta stöd och har därför skänkt 50.000 kr till fonden.

250.000 kr insamlade
Svensk Jazz riktade 20 mars ett ”STORT TACK  till alla ni fantastiska organisationer, företag, klubbar och privatpersoner som bidrar till krisfonden!! Just nu har vi samlat in drygt 250 000 kr (!) och allt kommer oavkortat att betalas ut till behövande musiker.”

Krisfonden för jazzmusiker inrättades akut i väntan på ett statligt krispaket för kulturlivet. Kulturminister Amanda Lind presenterade ett första sådant paket 20 mars och 500 miljoner kronor är nu avsatta till krisstöd för kulturen.

Så fungerar det
Krisfondens kommitté har därmed beslutat att fonden kommer att gälla för mars och april månad. Deadline för ansökningar sätts till 15 april och stöd kommer därefter att betalas ut. Krisfonden för jazzmusiker kommer efter detta att upphöra.

Så här stöder du krisfonden för jazzmusiker: Du kan till och med den 15 april skänka pengar till Svensk Jazz bankgironummer 701-9854 (ange OCR-nummer 12344) eller swischa till 1236434989, märk din betalning med ”Krisstöd”.

Om du är musiker med inställda spelningar kan du ansöka om krisstöd . Mer information finns på svenskjazz.se