Med allvar, kärlek och kunnighet leder hon lyssnarna mot musikens innersta väsen.

I kategorin Årets nykomling går stipendiet till sångerskan Maria Winther. Hon har redan gjort sig ett namn som jazzsångerska bland annat i samarbetet med den för tidigt bortgångne pianisten Gösta Rundquist.

Med allvar, kärlek och kunnighet leder hon lyssnarna mot musikens innersta väsen”, heter det i motiveringen.

Maria Winther är född 1979 och uppvuxen i boråsregionen där hon tidigt kom att exponeras för musiken av olika slag, i synnerhet kristen musik, pop, soul och jazz.

Efter gymnasiet ägnade sig Maria åt studier i klassisk sång bla vid Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. År 2000 åkte hon till New York och tog sina första sånglektioner i improvisation och jazzsång för Carol Fredetto.

Winther fortsatte sina musikstudier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på den Afro Amerikanska institutionen.

För Minnesfonden, Monica Dominique (ordf)

Foto: Ayano Hisa