Henrik Dorsin – stipendiat ur Monica Zetterlunds minnesfond: Monica Zätas Filurpris.

År 2020 delar Monica Zetterlunds Minnesfond ut ett nyinrättat pris ämnat för en artist som verkar inom teater, film, revy och kabaré; genrer som Monica så framgångsrikt representerade.

Först ut i raden att ta del av ”Monica Zätas Filurpris” är Henrik Dorsin. Det känns naturligt att dra kopplingar inte enbart till Monica Zetterlund utan även till Hasse&Tage när man ska beskriva såväl Henriks artisteri som hans personlighet. Han är en aktningsvärd person, med en imponerande meritlista; en unik estradör som för traditionen vidare.

Prissumman är på 25.000 kronor och motiveringen lyder:
Du borde skrivas ut på recept. Du frigör våra endorfiner, Du gör oss glada och välmående, inte minst aktiverar Du vårt intellekt och får oss att reflektera över saker och tings tillstånd. Ditt estradörskap är mångsidigt; kombinationen av musikalitet, komisk svärta, lustifikationer och kvickheter är skapad med stor skärpa. Din värme och genialitet gör vårt land till en bättre plats att leva i och för detta vill vi Dig hylla. Monica skulle ha älskat Dig, Henrik.

För Minnesfonden, Ann Allan (ordf)

Foto: Robert Eldrim