I kategorin Etablerad artist går årets stipendium till Gösta Ekman (1939-2017), en gigant inom svenskt kulturliv, en artist som inte lämnat någon oberörd.

Juryns motivering lyder:

Hos Monica Z och Gösta Ekman fanns ett livslångt lekkamratskap. De fick utlopp för sin gemensamma leklust i jazzen, på filmduken och på teaterscenen. Vår så ytterligt mångsidige stipendiat har fortsatt att leka, i samma mångsidiga anda och han äger, till fullo, den egenskap som var Monicas signum; timing. Han har roat oss, glatt oss, rört oss och berört oss. Han är och förblir Farbrorn som inte vill va stor.

För Minnesfonden, Ann Allan (ordf)

Foto: Frankie Fouganthin (Creative Commons)