Bengan Janson – stipendiat ur Monica Zetterlunds minnesfond 2020.

Få är så gränsöverskridande som Bengan Janson. Han fick sitt första dragspel som åttaåring och har ända sen dess sett till att hamna i så många och brokiga konstellationer som bara är möjligt.

Hans liv har bestått av inspelningar och konsertturnéer runt om i världen tillsammans med musiker och artister som Ann-Sofie von Otter och Loa Falkman, Björn Ståbi och Anders Jakobsson, Marie Fredriksson, Lisa Nilsson, Björn Skifs, Sven-Bertil Taube … Listan kan göras oändligt lång. Tillsammans med Kristina Lugn och Allan Edwall bildade han gruppen De Tröstlösa. Och eftersom jazzpianisten Oscar Peterson varit en av Bengans husgudar var han särskilt lycklig över att få spela in en skiva med pianisten Jan Lundgren och den gitarrist som ingick i Oscar Peterson Trio; Ulf Wakenius.

Bengan åtnjuter en gränslös respekt, både av sin publik och av sina medmusiker. Oavsett stilart, ålder eller kön är hans kollegor rörande samstämmiga i sina superlativer och det är idel stora ord: ”Bengan Janson har inga brister. Han har alla komponenter. Han behärskar alla genrer. Han är innerlig och ömsint. Han är helgjuten in i minsta cell. Han är en av våra största. Och han är folkkär. På riktigt.”

Prissumman är 60.000 kronor och motiveringen lyder:
Du personifierar begreppet speleman. Oavsett genre är Ditt engagemang unikt och Din publikkontakt utan filter. Ditt virtuosa musicerande är sensibelt, genuint och innovativt; ständigt utforskande. Och mitt i allt detta flödar humorn, med samma fulländade timing.
Din musikaliska glädjeyra inspirerar över generationsgränserna. Allt i Monicas anda.

För Minnesfonden, Ann Allan (ordf)

Foto: Hasse Linden