Anna-Greta Sigurdardottir är född och uppvuxen på Island. Som barn fick hon en klassisk skolning, men under tonåren tog intresset för jazzmusiken överhanden.
Hon har studerat på jazzlinjen på Islands musikskola och därefter på Musikhögskolan här i Stockholm.

Anna-Greta har trots sin ringa ålder hunnit samarbeta med många av landets absoluta toppmusiker, i mängder av varierande sammanhang, både som pianist och kompositör. Som exempel kan nämnas Håkan Broström, Susanna Risberg, Norrbotten Big Band, New Places Orchestra, Elaria Big Band och Gotlands länsmusik.

September 2019 släpptes en platta där hon musicerar tillsammans med Max Schultz, Joakim Milder, Christian Spering och Magnus Gran.
För Anna-Greta står alla tänkbara dörrar öppna och stipendienämnden spår henne en alltigenom lysande framtid.

Prissumman är på 40.000 kronor och motiveringen lyder:
Med en hängiven upptäckarlust och vetgirighet tar Du Dig med stor seriositet an både små och stora sammanhang, från vitt skilda traditioner. Du har ett gediget personligt uttryck, en ciselerad pianoteknik och en väl utvecklad intuition. Och Din skaparlust smittar av sig – med Ditt glada, positiva och öppna sinnelag ger Du strålglans åt hela Din omgivning.

För Minnesfonden, Ann Allan (ordf)

Foto: Magnus Andersen