Ann-Kristin Hedmark fick 2006 ta emot Minnesfondens stipendium i kategorin etablerade musiker/artister.

Stipendiekommitténs motivering lyder:

“Ann-Kristin får Monica Zetterlund-stipendiet för sina personliga, svängiga och innerliga tolkningar av både visa och jazzmusik. Hon går alltid sin egen väg och väljer sitt material med stor omsorg. Ann-Kristin behärskar också konsten å att lyssnaren verkligen blir berörd. Helt i Monica Zetterlunds anda.”

För Minnesfonden, Monica Dominique (ordf)

Foto: Jerry Malmberg