Elise Einarsdotter

I Elise Einarsdotters liv slingrar sig röda trådar av poesi, lyrik och musik; tre komponenter tätt sammanflätade och djupt förankrade.

Inspirerad av Österlens gula rapsfält, hästar, hav och landsbygd började hon spela piano redan som litet barn. Som ung tonåring fick hon uppdraget som kantor i bygdens kyrkor; något som gav henne insikt i kyrkomusikens harmonik samtidigt som de långa preludierna lockade henne att utveckla improvisationskonsten.

Elise fångades av folkmusik, soul och den klassiska musiken men upptäckte tidigt även jazzen. Hon startade ett eget jazzband i Ystad, men Stockholm hägrade och Elise skulle med huvudstaden som bas komma att bli en centralgestalt – som musiker och kompositör, men även som en röst för jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Under några år i 70-talets USA, med bland annat studier på Berklee College of Music i Boston, mötte hon de allra största inom jazzen. De skänkte outplånliga intryck och Elise återvände till Sverige med nya erfarenheter och en inre rikedom. Väl på hemmaplan bildade hon den banbrytande gruppen Tintomara, ett oerhört betydelsefullt band som visade vägen för mången kvinnlig musiker; ett exempel på Elises stora betydelse som förebild.

Hon har samarbetat med och komponerat för många av våra finaste musiker, skådespelare, poeter, körer och orkestrar; ofta med livskamraten Olle Steinholtz vid sin sida. Elise har samtidigt varit verksam som föreläsare och pedagog och en engagerad och synnerligen aktiv röst inom kulturen.

Världen har varit hennes arbetsfält och oräkneliga är hennes konserter, skivinspelningar, TV- och radiosändningar. Ofta har vi avnjutit henne i den egna Elise Einarsdotter Ensemble. Ibland har vi sett henne alldeles allena på scenen, som solist. Vi ser också tillbaka på den unika konsertserien på Oktoberteatern i Södertälje: Elises Salong, med gäster från vitt skilda genrer, alltid genomförd med stor värme och kärlek.

Elise är och har varit en urkraft.

Prissumman är 60.000 kronor och motiveringen lyder:
Du är en solstråle på den musikaliska arenan. Hela Ditt verksamma liv har Du varit en betydande inspiratör där engagemanget, experimentlustan och initiativrikedomen varit nyckelorden. Kreativiteten och nyfikenheten är ständigt närvarande. Din person, Din musikaliska formuleringskonst och tekniska briljans har satt djupa avtryck hos generationer av musiker. Allt detta är en beundransvärd gärning.

För Minnesfonden, Ann Allan (ordförande, textförfattare)

Foto: Isabelle Minou