Har tillhört den svenska jazzeliten sedan 1950-talet.

Rune Gustafsson (1933-2012) började sin karriär som jazzgitarrist i Göteborg, men flyttade snart till Stockholm. Sedan 1950-talet har han tillhört eliten av svenska jazzmusiker och samarbetade först med Putte Wickman och senare under en följd av år med Arne Domnérus. Rune Gustafsson har även skrivit filmmusik.

För Minnesfonden, Monica Dominique (ordf)

Foto: Sune Andersson, jazzbilder.se