Monica Zetterlund sällskapets uppgift

Sällskapets övergripande uppgift är att förvalta och stimulera intresset för arvet efter Monica Zetterlund.

Vad sällskapet arbetar med

Monica Zetterlund Sällskapet bildades i augusti 2005. Uppgifterna sällskapet har formulerats på följande sätt i föreningens stadgar:

Minnesfond. Samla in medel som tillförs Monica Zetterlunds Minnesfond och från denna dela ut stipendier vars syfte är att stödja och uppmuntra musiker och artister som verkar i hennes anda. Se alla stipendiater.

Dokumentera. Samla och bevara radio-, TV- och konsertinspelningar samt privatupptagningar.

Initiera nyproduktion av skivor, såväl musik-CD som DVD-inspelningar. Det kan avse såväl utgivet som outgivet material.

Arrangera minneskonserter och andra konstnärliga uppsättningar i Monica Zetterlunds anda.

Medlemsservice. Ge medlemmarna tillgång till unikt material som inspelningar, diskografier, pressurklipp mm.

Förvalta arvet. Även på andra sätt förvalta och stimulera intresset för arvet efter Monica Zetterlund.

Zetterlunden. Sällskapet har dessutom medverkat till att rusta upp Monica Zetterlunds park, eller Zetterlunden som Sällskapet kallar den. Läs mer om Zetterlunden.

Monica Zetterlund Sällskapet har idag cirka 500 medlemmar. Men vi vill bli ännu fler! Det är enkelt att bli medlem, anmäl ditt intresse via epost: kontakt@monicazetterlund.se.

MONICA ZETTERLUND SÄLLSKAPETS STYRELSE

Ordförande: Lena Åberg Frisk.
Sekreterare: Lars Gunnar Erlandson.
Kassör: Susanne Westin.
Ledamöter: Tom Alandh, Gert Palmcrantz, Clara Fornander, Kerstin Bagge, Monica Borrfors, Inger Ohlsson, Peter Niklasson och Ann-Kristin Hedmark.
Stadgereglerat är Monicas dotter Eva-Lena styrelsemedlem.

Minneskonserter

Med anledning av Monica Zetterlunds bortgång hölls en minnesstund i Gustav Vasakyrkan i Stockholm måndagen den 27 juni 2005 med tal, musik och sång. Flera minneskonserter för att hedra Monica Zetterlunds minne har därefter hållits på runt om i landet.
Läs mer om minneskonserten 2017 och tidigare konserter

Minnesfondens ledamöter

Minnesfondens ledamöter är Ann Allan (ordf.), Tina Ahlin, Carl Bagge, Kerstin Bagge, Anders Hagberg, Elisabeth Melander samt, enligt stadgereglerna; Monicas dotter Eva-Lena, sällskapets ordförande Lena Frisk Åberg samt kassör Susanne Westin och sekreterare Lars Gunnar Erlandsson.