02 juni

LENA ÅBERG FRISK NY ORDFÖRANDE

I samband med sällskapets årsmöte häromdagen avgick Bengt Säve Söderbergh som ordförande. Till ny ordförande valdes Lena Åberg Frisk.

Vid årsmötet valdes två nya ledamöter valdes in i styrelsen. Bengt Säve Söderbergh avgår efter 17 år som ordf, och ny ordförande blir Lena Åberg Frisk, tidigare bland annat vd på Uppsala Konsert & Kongress och chef på Fasching.

Artisten Ann-Kristin Hedmark blir också ny ledamot i styrelsen. Omval på två år blev det för Tom Alandh, Gert Palmcrantz och Clara Fornander. Efter val på 2 år vid årsmötet 2021 är följande fortsatt styrelseledamöter: Susanne Westin, kassör, Lars Gunnar Erlandson, sekreterare, samt Kerstin Bagge, Monica Borrfors, Inger Ohlsson och Peter Niklasson. Eva-Lena Jerneld är stadgeenligt ständig medlem av styrelsen.

Till ordförande i Stipendienämnden för Monica Zetterlunds Minnesfond omvaldes Ann Allan på två år, samt till ledamöter Lena Åberg Frisk, nyval, Elisabeth Melander och Tina Ahlin, båda omval. Följande personer valdes vid årsmötet 2021 på två år: Susanne Westin, Lars Gunnar Erlandson, Kerstin Bagge, Anders Hagberg och Carl Bagge. Även i stipendienämnden ingår stadgeenligt Eva-Lena Jerneld.

Bild: Pressbild Uppsala Konsert & Kongress