19 december

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt jazzår!

Med en julhälsning till både medlemmar och andra vill Monica Zetterlund-sällskapet tacka för det gångna året som ordförande Lena Åberg Frisk här summerar. Det har bjudit på såväl hyllningskonsert och avtackning av ordförande som en jazzkryssning.

Kära medlemmar i Monica Zetterlund Sällskapet!

För musiklivet, och även för oss i Monica Zetterlund sällskapet, innebar 2022 ett år då vi äntligen kunde mötas igen för konserter och andra evenemang.

Varje år brukar vi erbjuda er medlemmar något extra som tack för ert ovärderliga stöd. I år tog detta tack formen av vårens mycket uppskattade kryssning med Viking Line där ni kunde delta till subventionerat kostnad. Under ett helt dygn umgicks vi med varandra och med de fantastiska musiker som deltog; Monica och Carl-Axel Dominique, Lisa Nilsson, Claes Jansson, Carl Bagge, Tina Ahlin, Monica Borrfors och många andra. Vi funderar just nu över vad vi ska erbjuda 2023 och tar gärna emot idéer.

Vi kunde också åter genomföra vår traditionella hyllningskonsert i Berwaldhallen, i år med dubbelt antal stipendiater att uppmärksamma. Som vanligt gav konserten inte bara en härlig musikalisk upplevelse utan även ett tillskott till Sällskapets kassa som garanterar att vi kan fortsätta belöna värdiga stipendiater även framöver. Varmt tack till alla som deltog och bidrog!

Vi tackade även av vår kära ordförande Bengt Säve ­Söderbergh som betytt så mycket för sällskapets existens och utveckling sedan starten. Jag är mycket hedrad över förtroendet att efterträda honom.

Utan ert stöd finns vi inte! Medlemsavgiften för 2023 är 200 kronor som du betalar in på plusgiro 1621464-5. Söndag 24 september 2023 ses vi igen i Berwaldhallen. Mer information kommer så småningom.

Till dess önskar vi er en riktigt God jul och ett Gott nytt år! Varma hälsningar från styrelsen genom er ordförande, Lena Åberg Frisk.