Välkommen som medlem!

Monica Zetterlund Sällskapet har för närvarande ca 500 medlemmar. Men vi vill gärna bli fler.

Du och alla andra intresserade inbjuds därför att bli medlemmar i Sällskapet, vars övergripande uppgift är att bevara och vårda minnet av och arvet efter Monica Zetterlund.

Medlemsförmåner

Din insats för att bevara minnet av Monica Zetterlund kan ske genom medlemskap i Monica Zetterlund Sällskapet. Som medlem får du inbjudningar till möten och andra arrangemang samt som medlemsgåva en unik CD med tidigare inte utgiven Monica Z-sång.

Det är enkelt att bli medlem

Årsavgiften är 200 kronor. Medlemsavgiften sätter Du in på plusgiro 1621464-5. Ange namn och e-postadress vid inbetalningen.

Foto: Abbe Johansson