04 april

Årsmöte 2023

Nu är det dags för årsmöte. Här följer kallelse och handlingar till mötet. Välkomna!

Kallelse till årsmöte
Söndag 2023.04.23, kl 16.00, Fasching, Kungsgatan 63, Stockholm

Kära medlem i Monica Zetterlund Sällskapet,

Nu är det åter dags att träffas för årsmöte där vi går igenom handlingarna för året som gått och blickar lite framåt.

I höstas kunde vi äntligen genomföra den traditionella hyllningskonserten i Berwaldhallen då vi uppmärksammade stipendiater från inte mindre än 3 år. Nu är vi i kapp och i september ser vi fram emot en alldeles normal konsert i Monica Zetterlunds ära med tre väl förtjänta och stipendiater. Mer om detta om framåt sommaren, men markera redan nu 24 september i kalendern!

Men först årsmöte! Vi bjuder som vanligt på något att äta och dricka.

För att kunna beräkna hur mycket mat och dryck som behövs ber vi dig att i förväg meddela att du tänker vara med till Peter Niklasson på adress niklassonpeter@hotmail.com

Årsmötets handlingar kan du titta ladda ned via länkarna här nedan.

Valberedningen hälsar genom vår förre ordförande Bengt Säve-Söderbergh att den som har tips på styrelseledamöter till Sällskapet gärna får höra av sig på mail: bengtsavesoderbergh83@gmail.com

Hoppas du kan ta dig en stund att vara med bland andra vänner till Monica Z.

En varm hälsning från styrelsen genom
Lena Åberg Frisk, Ordförande

Årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Bokslut, del 1

Bokslut, del 2

Revisionsberättelse, del 1

Revisionsberättelse, del 2

Valberedningens förslag, del 1

Valberedningens förslag, del 2

Handlingsplan 2023