02 april

Monica Zetterlunds MInnesfond

Anna Jalkeus är en av de unga talangerna som fått stipendiet, Lisa Bodelius och Leo Lindberg andra. Etablerade namn som Claes Jansson har fått det, liksom Monica Dominique, George Riedel, Nanni Porres, Rune Gustafsson. I augusti blir det klart vilka som får årets stipendier ur Monica Zetterlunds Minnesfond.

Minnesfonden delar varje år ut stipendier till musiker och artister som verkar i Monicas anda. Antalet priser varierar från år till år, åldrarna likaså.

2017 utsåg stipendienämnden tre stipendiater; två äldre musiker som under flera decennier förbehållslöst delat med sig av sin energi och skaparanda, och därtill ett yngre stjärnskott som de senaste åren har intagit både inhemska och internationella scener. De etablerade var Krister Andersson och Bobo Stensson, sjtärnskottet Isabella Lundgren.

Vilka blir det i år? I augusti vet vi svaret.

En presentation av alla tidigare stipendiater hittar du här.

Foto Anna Jalkeus: Oda Hveem www.visuello.no Från annajalkeus.com