Zetterlunden

Tack vare dig och många andra goda människor har vi gemensamt kunnat förverkliga en dröm. Zetterlunden eller Monica Zetterlunds Park är upprustad och den konstnärliga utsmyckningen av parken kan seedan 2010 avnjutas till fullo. Det insamlingsmål på 300.000 kronor som vi gick till stadens myndigheter med möjliggjorde förverkligandet av Monicas Bänk. 

Monica Zetterlund Sällskapet i samarbete med Norrmalms stadsdelsnämnd och Stockholm Konst hälsar dig och dina vänner och bekanta varmt välkomna att bänka er och njuta av Monicas röst och skön musik. 

Bänken är en del i en helhetsinsats för att rusta upp parken och ge den en konstnärlig utsmyckning för att hedra minnet av Monica Zetterlund. Stockholms stad har rustat upp parken med nya planteringar och belysning, ett arbete som påbörjades 2009. Monica Zetterlundsällskapet står för den konstnärliga utsmyckningen och konstnären Fredrik Wretman har skapat bänken där parkbesökarna kan slå sig ner. Den är mjukt formad som en knapp halvcirkel. När besökaren sitter på bänken eller stannar vid den börjar musiken ljuda och Monica sjunger! Och kasta en blick på parklyktorna! Där ser ni Monicas profil!

 

Nedan i bokstavsordning de som hittills varit med och bidragit till Zetterlundens utsmyckning.

AB Svenska Ljud
ABF Förbundsexpedition
AKIFA FÖRVALTNING AB
Albert Eklund
Alessandro Cornale
Alf B.  Landeman
Anders Ramefelt
Anders Risberg
Anita Ankarcrona
Anita Pettersson
Ann Kristin Hedmark
Anna-Britta Westerman
Anne Eek
Anneli Särnblad
Arne Broman
Arne Lundin
B. Ingemar Hellberg
Barbro Fernlund
Barbro Ottosson
Barbro Skyldberg
Bengt Dennis
Bengt Hallberg
Bengt Lundqvist
Bengt Säve-Söderbergh
Bengt Wallentin
Bengt Wicksén
Beran Malm
Berit Johansson
Bert-Åke Varg
Birger Josephson
Birgit Jörgensen
Birgitta Almrén
Birgitta Eriksson
Birgitta Sundin
Björn  Persson
Björn Franzén
Björn Hedlund
Blue Eyes von Bayer
Bo Hansson
Bo Jonsson
Bo Larsson
Bo Norén
Bo Parnevik
Bo Westman
Bosse Svensson
Britt Helin
Britt-Marie Wernerson
Britt-Marie Vucetic´
Britt-Marie Zetterholm
Börje Frykenstam
Börje Ohlson
Cajsa Söderhielm
Carl Eriksson
Caroline Donath
Christer Engback
Christer Pettersson
Christina & Håkan Jansson
Christina Mörk
Claes & Kerstin Stugvard
Claes Lindroth
Conny Johansson
Cristina Romell
Curt Olsson
Cyndee Peters
Dag Häggqvist
Dagny Nilsson
Dan Johansson
Desireé Bagenholm
Doris Stråhlman
Elsa Winberg
Ernst Mannheimer
Eva Bysing
Eva Hermansson
Eva Josefsson
Eva Lyttkens
Eva Sjöberg
Eva-Lena & Peter & Erik Jerneld
Ewert Svensson
Fatima Svendsen
Folke Friman
Gabriella Krogius
Georg Sulberg
Gert Sjöland
Gertinge Pettersson
Gillis Broman
Gina Kylin
Git Leven
Gudrun Lätt
Gudrun Skoglund
Gunilla Collin Agartz
Gunilla Kallio
Gunilla Stark
Gunnar Fagerström
Gunnar Magnusson
Guro  T-Skansberger
Göran Ahlström
Göran Broling
Göran Edgren
Göran Hovlund
Gösta & Marie-Louise Ekman
Gösta Thulin
Hans & Birgit Larsson
Hans Bengtsson
Hans Petter Dahl Hansen
Harald Stubert
Heléne & Peter Sandström
Helene J Nyman
Helge Grünbaum
Henry Schölin
Håkan  Andersson
Håkan A Bergtsson & Anette Törnqvist
Håkan Ljungkvist
Håkan Myrlund
Håkan Stenberg
Industrifacket Metall
Ingela Thalén
Ingemar Eliasson
Inger  Persson
Inger Heimdahl
Ingmar Matsgård
Ingrid Månsson
Ingvar Spanne
Jan Lundgren
Jan Magnusson
Jan Norberg
Jan Tillenius
Jan-Erik Siesing
Jan-Erik Söderhielm
Janne Loffe Carlsson
Jerker Ståhl
Jim Björck
John Johansson
Karin Eriksdotter Johansson
Karin Segolson
Karin Skoglund
Karl Ahlenius
Karl-Erik Eriksson
Karl-Erik Nilsson
Kent Finell
Kerstin Bretton
Kerstin Fagerström
Kerstin Zedigh
Kerstin Zetterlund
Kjell Persson
Kristina Fagerlund
Kristina Wikstrand
Kristina von Hofsten
Kurt-Erik Alfredsson
Lars Eriksson
Lars Gunnar Erlandson
Lars Holm
Lars Johansson
Lars Logander
Lars Möllberg
Lars Norgren
Lars Wadenbäck
Lars Wallgren
Lars Wennerholm
Lars-Erik Andersson
Leif & Ingrid Eklöf
Leif Ljung
Leif Nordström
Leif Åke Falk
Lena Heurlin
Lena Robertsson
Lennart  Frick
Lennart Båge
Lennart Hagman
Lennart Hedlund
Lennart Kaj
Lilian Henrietta Larsell
Lillemor Jexby
Linda Möller
Lisbeth Eriksson
Maj Pettersson
Maj Sjöwall
Maj-Britt Karlsson
Majvor Jansson
Margareta Rignell
Margaretha Åström
Margit & Ulf Lennartsson
Margit Liljeberg
Margret Edström
Marianne Millgårdh
Marie-Louise Lindholmer
Marina Rydberg
Mats Sjöberg
Mats Werner
Mattias Enn
Maud  Kooystra
Max Haack
Meg Westergren
Monika Hulth
Monzet  AB
Nannie Porres
Nina Lithner
Ninni Helin
okänd bidragsgivare
Okänd bidragsgivare
Olle  Willhans
Olle Blom
Olle W. Ericsson
Ove Lundberg
Paula Emauelsson
Pensionärernas Riksorganisation
Pensionärernas Riksorganisation Norrmalm
Per-Olov Wikner
Peter Aavik
Peter Jakobsson
Peter Niklasson
Reidun Stenbeck
Roger Magnusson
Roger Sjöberg
Rolf Georg Olsson
Rolf Karlson
Rolf Strömberg
Rolph Hulthén
Ronny Ilvemo
Rune Bobeck
Rune Enlund
Solveig Immerbo
Sonja Myrin
Staffan Lööf
Stefan Axelsson
Sten-Inge Larsson
Sten-Åke Westlund
Stig & Lillemor Olby
Stig Eriksson
Studio Christer Jonson AB
Susanne Westin
Sven Andrén
Sven Arne Thornell
Sven Ljungberg
Sven-Eric Ericsson-Gladh
Sven-Åke Johansson
Sören Gozzi
Sören Josefsson
Tom Alandh
Tommy Nilsson
Torbjörn Sundquist
Tord Malmborg
Tord Söderqvist
Uffe Flinck
Ulf Blanck
Ulf Gunnarsson
Ulf Lofvenstam
Ulla Gunnarsson
Ulla-Britta Engström
Urban Ekholm
Wanja Lundby-Wedin
Vibeke Karlsson
Winje Green
Viveka Hellstöm
Åke Strid
Åke Svensson

Stort tack till er!