Under 2012 planerar vi i Monica Zetterlund Sällskapets styrelse flera aktiviteter.  Se handlingsplanen under fliken Nyheter, och dokument inför årsmötet.

Under Sällskapets tidigare år har ni, som är medlemmar i Monica Z-Sällskapet, och vi gemensamt jobbat för att bygga upp Monicas Minnesfond. Detta har gått över förväntan och för det tackar vi alla som bidragit. Fonden kommer framöver att kunna utdela ordentliga stipendier som planerat.

Monica Z:s park i Stockholm
Nu är ett av våra stora projekt att göra Monica Zetterlunds park - eller ”Zetterlunden” som vi hellre kallar den - i Stockholm värdig hennes goda namn. Renoveringen utav parken sattes igång 2009 och nu är arbetet i dess slutfas - den 23 juni 2010 invigs Zetterlunden. Monica Zetterlund Sällskapet bidrar här med en konstnärlig utsmyckning. Vi vill sända ytterligare ett varmt tack till alla er som generöst bidragit till insamlingen för Monicas park, Zetterlunden. Vi har snart nått insamlingsmålet 300.000 kronor och det gläder oss alla. Vill du se till att vi når ända fram så skicka gärna in ett bidrag och märk inbetalningen Zetterlunden. Vi kommer i god tid att inbjuda alla till själva invigningen.

Monica Z-konserter
De första åren arrangerade vi ett antal stora minneskonserter. Under 2010 blir det också några konserter, men i något mindre storlek.

Monica Z-aftnar
Vill någon ha besök på bibliotek eller annat evenemang av någon som kan kåsera om Monicas gärning tillsammans med Monicas musik så har vi möjligheter att ställa upp.

Monica Z-DVD
Några i styrelsen är också i färd med att kartlägga inspelat Monica Z-material och vad som kan utges på DVD utöver vad som redan finns på marknaden.

Unik medlems-CD
Alla medlemmar i Sällskapet har tidigare fått en exklusiv CD med sällan eller aldrig tidigare hörda Monica Z-inspelningar, som är gjord av den legendariske ljudteknikern Gert Palmcrantz. Han har nu visat vänligheten att göra ytterligare en exklusiv CD med Monica Z, som bara kan fås av medlemmar. Med det menas de som betalar medlemsavgiften för 2010.