Om Monica Zetterlundsällskapet

Ordförande: Bengt Säve-Söderbergh

Vice Ordförande: Kerstin Bagge

Sekreterare: Leif-Åke Falk

Kassör: Susanne Westin

Ledamöter: Tom Alandh, Peter Asplund, Monica Borrfors, Lars-Gunnar Erlandsson, Eva-Lena Jerneld, Wanja Lundby Wedin, Gert Palmcrantz och Mats Werner

Monica Zetterlund Sällskapet bildades i augusti 2005. Uppgifterna för Monica Zetterlund Sällskapet har formulerats på följande sätt i föreningens stadgar:

Under 2012 planerar vi i Monica Zetterlund Sällskapets styrelse flera aktiviteter.  Se handlingsplanen under fliken Nyheter, och dokument inför årsmötet.

Under Sällskapets tidigare år har ni, som är medlemmar i Monica Z-Sällskapet, och vi gemensamt jobbat för att bygga upp Monicas Minnesfond. Detta har gått över förväntan och för det tackar vi alla som bidragit. Fonden kommer framöver att kunna utdela ordentliga stipendier som planerat.

Monica Zetterlund Sällskapet bildades i augusti 2005. Uppgifterna för Monica Zetterlund Sällskapet har formulerats på följande sätt i föreningens stadgar:

* Samla in medel som tillförs Monica Zetterlunds Minnesfond och från denna dela ut stipendier vars syfte är att stödja och uppmuntra musiker och artister som verkar i hennes anda.

* Samla och bevara radio-, TV- och konsertinspelningar samt privatupptagningar.

* Initiera nyproduktion av skivor, såväl musik-CD som DVD-inspelningar. Det kan avse såväl utgivet som outgivet material.

* Arrangera minneskonserter och andra konstnärliga uppsättningar i Monica Zetterlunds anda.

* Ge medlemmarna tillgång till unikt material som inspelningar, diskografier, pressurklipp mm.

* Även på andra sätt förvalta och stimulera intresset för arvet efter Monica Zetterlund genom inte minst utåtriktade aktiviteter.

 Monica Zetterlund Sällskapets huvuduppgift är således att på olika sätt bidra till att hedra minnet av och förvalta arvet efter Monica Zetterlund.

Under 2015 avser Monica Zetterlund Sällskapet att sköta dessa uppgifter genom en rad aktiviteter och verksamheter.

1. Monica Zetterlund Sällskapet och dess medlemmar

 Monica Zetterlund Sällskapet ska verka för att fler Monica Z-beundrare blir medlemmar i Sällskapet samtidigt som Sällskapet ska värna om Sällskapets befintliga medlemmar genom god medlemsvård.

Under 2015 kommer detta uppdrag att innebära att Sällskapets styrelse i direkt anslutning till Sällskapets ordinarie årsmöte i slutet av mj inbjuder medlemmarna till en anslutande aktivitet.

Vid årsskiftet 2014/15 hade Sällskapet drygt 500 medlemmar. Ytterligare initiativ för medlemsvärvning planeras under året i syfte att värva nya medlemmar samt att värna om de befintliga medlemmarna.

Som ett led i medlemsvården kommer en ny CD att produceras under året med unikt material av och med Monica Z som en gåva till Monica Z-Sällskapets medlemmar.

 2. Aktiviteter för att hedra minnet av och förvalta arvet efter Monica Zetterlund

Årets årsmötet kommer att äga rum söndagen den 31 maj kl. 14.00 i anrika Scala-teaterns lokaler på Wallingatan 32-34 i Stockholm. Eftersom Sällskapet i år varit igång i tio år kommer årsmötet, förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, presentera musik av Monicas barndomsvän och artistkollega Lena Dahlman tillsammans med sin man trombonisten Lasse Olofsson. Dessutom blir det landgång, kaffe och kaka till självkostnadspris av 150 kronor.2014 års Monica Z-hyllnings- och stipendiatkonsert kommer att äga rum söndagen 21 september kl. 16 i Stockholms Konserthus.

Årets hyllningskonsert för Monica Z äger rum i Stockholms Konserthus söndagen den 27 september kl. 16.00. Förutom en rad framstående artister kommer årets Monica Z-stipendiater att få sina utmärkelser. Medlemmar kan köpa sina biljetter från i början av juni, några veckor innan andra får chansen. Vänd dig då till Konserthuset. Planeringen av konserten pågår inom ramen för styrelsen och den anlitade konsulten Silas Bäckström.

 

Med anledning av Monica Zetterlunds bortgång hölls en minnesstund i Gustav Vasakyrkan i Stockholm måndagen den 27 juni 2005 med tal, musik och sång.

Flera minneskonserter för att hedra Monica Zetterlunds minne har hållits på flera ställen i landet under andra halvåret 2005 och kommande år. Bland annat följande: