Om minnesfonden

Monica Zetterlunds Minnesfond instiftades i juni 2005 i syfte att samla in medel för att dela ut stipendier för att stödja och uppmuntra musiker och artister som verkar i Monicas anda.

Hittills har Monica Zetterlunds Minnesfond inbringat närmare en miljon kronor, bl.a. genom enskilda människors och organisationers inbetalningar, intäkter från minneskonserter och försäljning av Monica Zetterlunds memoarbok ”Hågkomster från ett dåligt minne” (såväl läsebok som talbok), minnesboken ”Till Z - Röster om Monica Zettrlund” och viss CD-försäljning.

De Monica Z-stipendier som delas ut sker huvudsakligen med avkastningen på Minnesfondens kapital.

Minnesfonden tar tacksamt emot gåvor och donationer. Betalningsinformation: Plusgiro 411770-1 eller Bankgiro 5414-6055.

Så äntligen, kan vi presentera 2012 års Monica Zetterlund-stipendiater!

I klassen ”etablerad artist” går årets stipendium till Gösta Ekman, en gigant inom svenskt kulturliv, en artist som inte lämnat någon oberörd.

Gösta Ekman får 30.000 kronor.

Motiveringen lyder;

”Hos Monica Z och Gösta Ekman fanns ett livslångt lekkamratskap. De fick utlopp för sin gemensamma leklust i jazzen, på filmduken och på teaterscenen. Vår så ytterligt mångsidige stipendiat har fortsatt att leka, i samma mångsidiga anda och han äger, till fullo, den egenskap som var Monicas signum; timing. Han har roat oss, glatt oss, rört oss och berört oss. Han är och förblir Farbrorn som inte vill va stor.“

I klassen ”lovande nykomlingar” går stipendiet till de fyra bröderna Agnas.

 De är samtliga söner till en etablerad trumpetare och turnerar, trots sin ringa ålder, landet runt med sin kvartett .

Bröderna får dela på 30.000 kronor.

Motiveringen lyder;

“Så står det skrivet; att våra unga stipendiater ska verka ”i Monicas anda”. I den andan vill vi se en glädje och en mångsidighet i uttrycket, en enkelhet i framtoningen och en omsorg om medspelare och publik. Vi gläds och inspireras av att dessa fyra unga bröder redan har tillägnat sig gedigna jazzkunskaper och både moget och lekfullt förmedlar en härlig upptäckarglädje. Fraseringen är fantasifull, med en sofistikerad timing. Samspelet är naturligt, obehindrat, öppet och självklart. Vi spår dem en lysande framtid! ”

I år har vi dessutom den stora glädjen att dela ut ett hederspris. Detta pris går postumt till Lena Nyman 

 Lena kommer, också hon, att firas på Stockholms Konserthus, tillsammans med sin vän och kollega, Gösta Ekman.

Motiveringen lyder;

“Vi minns Lena Nyman som ett tvättäkta charmtroll vars hela väsen utstrålade humor, intelligens och intensitet. I årtionde efter årtioende, i såväl drama som spektakel, kommunicerade hon med sin fulländade timing, sin mimik och sitt kroppspråk. Lena var unik i sin skådespelargärning och så fylld av begåvning och lust, att ingen av oss kunde undgå det hon ville uttrycka. Tack Lena, för att du fanns, finns och för alltid kommer att finnas. “

Stipendierna delas ut den 28 september, på Stockholms Konserthus.

 

I klassen "Etablerade musiker" belönas trumpetaren Jan Allan. I motiveringen framhåll hans decennielånga karriär på jazzscenen och i teatersammanhang. Hans musikalisk tilltal är lågmält, nästan ömt. Han var dessutom en av Monica Zetterlunds absoluta favoriter.
Årets nykomling” går stipendiet till sångerskan Maria Winther. Hon har redan gjort sig ett namn som jazzsångerska bl.a. i samarbetet med den för tidigt bortgångne pianisten Gösta Rundquist. Med allvar, kärlek och kunnighet leder hon lyssnarna mot musikens innersta väsen, heter det i motiveringen

Monica Zetterlunds Minnesfond har utsett årets stipendiater. De utvalda är Rune Gustafsson och Joachim Bergström. De tilldelas 40.000 respektive 20.000 kronor.

Rune Gustafsson började sin karriär som jazzgitarrist i Göteborg, men flyttade snart till Stockholm. Sedan 1950-talet har han tillhört eliten av svenska jazzmusiker och samarbetat först med Putte Wickman och senare under en följd av år med Arne Domnérus. Rune Gustafsson har även skrivit filmmusik.

Joachim Bergström har flera års erfarenhet som musicalartist med roller i bl.a. ”No Way to Treat a Lady”, ”Zorba”, Skönheten och odjuret” och ”West Side Story”. Han har också uttryckt sig inom jazzen i samarbete med Magnus Lindgren Band. Han har också varit med om att starta jazzklubb på Gröna Lund.

2009 års stipendiater var Meta Roos, Lena Swanberg samt Gustav Karlström.

Minnesfondens styrelse och stipendienämnd består 2014 av följande personer:

Ann Z Allan (ordförande)
Kerstin Bagge
Eva-Lena Jerneld
Bengt Säve-Söderbergh
Leif Åke Falk
Irene Sjögren
Ove Lundin
Anders Jormin
Susanne Westin