Monica Zetterlunds Minnesfond instiftades i juni 2005 i syfte att samla in medel för att dela ut stipendier för att stödja och uppmuntra musiker och artister som verkar i Monicas anda.

Hittills har Monica Zetterlunds Minnesfond inbringat närmare en miljon kronor, bl.a. genom enskilda människors och organisationers inbetalningar, intäkter från minneskonserter och försäljning av Monica Zetterlunds memoarbok ”Hågkomster från ett dåligt minne” (såväl läsebok som talbok), minnesboken ”Till Z - Röster om Monica Zettrlund” och viss CD-försäljning.

De Monica Z-stipendier som delas ut sker huvudsakligen med avkastningen på Minnesfondens kapital.

Minnesfonden tar tacksamt emot gåvor och donationer till Minnesfonden. Betalningsinformation: Plusgiro 411770-1 eller Bankgiro 5414-6055.