Kalendarium

Efter vårens uppskattade kvällar på ABF i Monica Zetterlunds tecken planerades ytterligare tillfällen i samma anda. Första gick av stapeln onsdagen 27 oktober. Det andra tillfället ges den 15 december, då med Kerstin Bagge, författaren Klas Gustafsson och Bengt Säve-Söderbergh som samtalsledare.


Kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 50 kr

Den 18 maj gick årsmötet av stapeln.

Bengt Säve-Söderbergh  - Ordförande i Monica Z-sällskapet hälsade välkommen till de ca 40 medlemmar som var där.
Direkt avhandlades det faktum att bänken i Zetterlunden inte "sjunger" längre. Bengt förklarade att en elkabel blivit avklippt under de arbeten som pågått - men att en ny kabel ska installeras så fort det är möjligt.  Så Monica kommer att ljuda under sommarkvällarna igen!

Beslut togs att verksamhetsberättelsen, som föredrogs av Bengt Säve-Söderbergh, godkändes.
Vår kassör, Susanne Westin redovisade sedan den ekonomiska berättelsen - som även den godkändes - och det diskuterades om huruvida man ska försöka få ner portokostnaderna genom att använda mail som kommunikation till de medlemmar som innehar detta.

Den 11 april var det Monica-kväll i ABF-huset i Stockholm. Bengt-Arne Wallin och Gert Palmcrantz kåserade och spelade musik med Monica Zetterlund -  och samtalade med Bengt Säve-Söderbergh, ordförande i Monica Zetterlund Sällskapet.

En mycket trevlig tillställning, som vanligt. Tack, ni som kom!

Så äntligen, kan vi presentera 2012 års Monica Zetterlund-stipendiater!

I klassen ”etablerad artist” går årets stipendium till Gösta Ekman, en gigant inom svenskt kulturliv, en artist som inte lämnat någon oberörd.

Gösta Ekman får 30.000 kronor.

Motiveringen lyder;

"Hos Monica Z och Gösta Ekman fanns ett livslångt lekkamratskap. De fick utlopp för sin gemensamma leklust i jazzen, på filmduken och på teaterscenen. Vår så ytterligt mångsidige stipendiat har fortsatt att leka, i samma mångsidiga anda och han äger, till fullo, den egenskap som var Monicas signum; timing. Han har roat oss, glatt oss, rört oss och berört oss. Han är och förblir Farbrorn som inte vill va stor. "

I klassen ”lovande nykomlingar” går stipendiet till de fyra bröderna Agnas.

De är samtliga söner till en etablerad trumpetare och turnerar, trots sin ringa ålder, landet runt med sin kvartett .

Bröderna får dela på 30.000 kronor.

Motiveringen lyder;

 "Så står det skrivet; att våra unga stipendiater ska verka ”i Monicas anda”. I den andan vill vi se en glädje och en mångsidighet i uttrycket, en enkelhet i framtoningen och en omsorg om medspelare och publik. Vi gläds och inspireras av att dessa fyra unga bröder redan har tillägnat sig gedigna jazzkunskaper och både moget och lekfullt förmedlar en härlig upptäckarglädje. Fraseringen är fantasifull, med en sofistikerad timing. Samspelet är naturligt, obehindrat, öppet och självklart. Vi spår dem en lysande framtid!

I år har vi dessutom den stora glädjen att dela ut ett hederspris. Detta pris går postumt till Lena Nyman.

Lena kommer, också hon, att firas på Stockholms Konserthus, tillsammans med sin vän och kollega, Gösta Ekman.

Motiveringen lyder;

"Vi minns Lena Nyman som ett tvättäkta charmtroll vars hela väsen utstrålade humor, intelligens och intensitet. I årtionde efter årtioende, i såväl drama som spektakel, kommunicerade hon med sin fulländade timing, sin mimik och sitt kroppspråk. Lena var unik I sin skådespelargärning och så fylld av begåvning och lust, att ingen av oss kunde undgå det hon ville uttrycka. Tack Lena, för att du fanns, finns och för alltid kommer att finnas ."

 Stipendierna delar ut den 28 september, På Stockholms konserthus.

Missa inte Minnenas television!

Den 20 maj, klockan 18.15 på SVT1 visas ett riktigt fynd från SVT:s arkiv. Programmet spelades in 1969 - men visades aldrig. Medverkar gör Monica Zetterlund, Monica Dominique, Kerstin Bagge och Ulla Hallin, samt en lång rad fantasiska musiker!  Före programmet berättar Kerstin Bagge om inspelningen och om den helt okända Olle Adolphson-text som framförs här. Efter programmet får vi höra mer om sånggruppen Gals and Pals.

Så, slå på tv-apparaten klockan 18.15 fredagen den 20 maj!

 Finner ni här nedan: