Kalendarium

19 september 2009, Kl 16.00

Konsert och stipendieutdelning i Kulturhuset, Stockholm

Monica Zetterlund Sällskapet och Monica Z:s Minnesfond arrangerar då en konsert där 2009 års Monica Zetterlund-stipendiater får sina stipendier och samtidigt ger konsert tillsammans med sångaren Claes Janson med egen grupp samt ytterligare musiker/artister. Claes Janson är konferencier under konserten.