Nyinvigning av Zetterlunden 23 aug

Inbjudan till nyinvigningen av Zetterlunden

Kära vän och beundrare av Monica Zetterlund,

Tack vare dig och många andra goda människor kommer vi gemensamt att kunna förverkliga en dröm vi haft länge. Zetterlunden eller Monica Zetterlunds Park är nu upprustad och de sista förberedelserna av den konstnärliga utsmyckningen av parken sker just nu. Det insamlingsmål på 300.000 kronor som vi gick till stadens myndigheter med för nästan två år sedan är uppfyllt. Konstnären Fredrik Wretman har lagt ner hela sin själ på detta projekt. Nu planeras den trevliga nyinvigningen av Zetterlunden som kommer att äga rum måndagen den 23 augusti klockan 18.00. Monica Zetterlund Sällskapet i samarbete med Norrmalms stadsdelsnämnd och Stockholm Konst hälsar dig och dina vänner och bekanta varmt välkomna. Det kommer att bli en del musik, några korta tal varefter själva invigningen förrättas av Hasse Alfredson. Hela ceremonin beräknas ta cirka 45 minuter. Restaurang Clas på Hörnet, Surbrunnsgatan 20, är öppet och serverar både mat och drycker.


Du som ännu inte är medlem i Monica Zetterlund Sällskapet är varmt välkommen att bli det. Vi har fler evenemang på gång. Några kvällar på ABF i Stockholm och utdelning av årets Monica Zetterlundstipendier i Karlstad den 1 oktober.


Varma hälsningar och än en gång tack!


Monica Zetterlund Sällskapet genom   

Bengt Säve-Söderbergh
Ordförande