Medlemsbrev Monica Zetterlund Sällskapet

Stockholm i januari 2010

Kära vänner och medlemmar i Monica Zetterlund Sällskapet,
Ett nytt år och därmed ny medlemsavgift. Ett inbetalningskort är bifogat detta brev. Medlemsavgiften är densamma som förra året, d.v.s. 200 kronor. Vår legendariske ljudmakare Gert Palmcrantz är nu i färd med att producera en ny och som tidigare unik CD med musik av Monica Z. Den finns bara för Sällskapets medlemmar och kommer att skickas till dig när den är klar och när du har betalat.


Under hösten utkom en ny och varmt prisad biografi om Monica av Klas Gustafson. Den har sålt som smör och upplagan är på väg att ta slut. Förlaget kommer antingen att trycka nytt eller senare ge ut den i pocketversion. I november kunde vi glädja oss åt ett nästan fullsatt ”Gyllene Cirkeln” på ABF i Stockholm där ett samtal om och kring boken ägde rum med Sällskapet som medarrangör. ABF föreslog därefter att vi ska ordna ytterligare två kvällar om Monica. Boka gärna in 8 februari kl.18.00 då Bengt-Arne Wallin och Gert Palmcrantz kommer att spela och prata om Monicas musik.  Den 19 april blir det en ny träff då Tom Alandh visar och pratar om sin prisade film om Monica.


Vi vill sända ytterligare ett varmt tack till alla er som generöst bidragit till insamlingen för Monicas park, Zetterlunden, där en upprustning pågår och det av oss initierade och betalade konstverket ska installeras någon gång under senvåren. Vi har snart nått insamlingsmålet 300.000 kronor och det gläder oss alla. Vill du se till att vi når ända fram så skicka gärna in ett bidrag med det inbetalningskort du har fått. Skriv att det extra bidraget är för parken. Vi kommer i god tid att inbjuda alla till själva invigningen.


Vi har också att planera för årsmöte i maj och den årliga konserten med de stipendiater som ska utses. Mer därom senare. Kolla också hemsidan då och då: www.monicaz.se


Vill du vara med och arbeta för vårt fina sällskap så hör av dig till någon i styrelsen

Med varma hälsningar
Styrelsen genom

Bengt Säve-Söderbergh                    Kerstin Bagge
Ordförande                                         Vice ordförande