Monica Zetterlund Sällskapet har under det senaste året aktivt drivit på för att se till att rusta upp och konstnärligt utsmycka Monica Zetterlunds Park - “Zetterlunden” - i centrala Stockholm (i korsningen av Surbrunnsgatan 20 och Roslagsgatan 11, vid Claes på hörnet). 

Nu blir det verklighet! Stockholms stad har beslutat att rusta upp parken redan i år med nya planteringar, gångstigar och belysningar. Under tiden det sker har Monica Z-Sällskapet en avgörande roll. Vi har tagit initiativ till att den erkände konstnären Fredrik Wretman kommer att ta fram ett konstnärlig installation som installeras i parken nästa år. Installationen är i form av en ljusinstallation. Besökande i parken ska kunna slå sig ner på en bänk i parken och lyssna till Monica Z:s sång och musik. Planen är att invigningen av Monica Z-parken ska ske våren 2010.

Monica Zetterlund-Sällskapet behöver samla in 300 000 kronor för att finansiera den konstnärliga utsmyckningen i Monica Z-Parken. Därför har ett upprop skickats ut för utsmyckningen av Monica Z:s park i syfte att samla in medel till utsmyckningen.

Monica Z-Sällskapet planerar att sätta upp en plakett i parken där de största bidragsgivarna till utsmyckningen finns angivna. För att få sitt namn gäller följande beloppsgränser:

Privatpersoner, minst 1 000 kronor

Företag, minst 5 000 kronor

Bidrag med minst 300 kronor ger ett diplom. Alla bidrag, stora som små är välkomna. Läs mer om hur du bidrar här.

 

Vi som uppmanar alla som älskar Monicas musik  att ge bidrag till bänken i “Zetterlunden” är:

Monica Zetterlunds-Sällskapets styrelse, där bl.a. ingår Jan Allan, Bengt-Arne Wallin, Eva Bysing, Kerstin Bagge och Eva­-Lena Jerneld (Monica Z:s dotter). Hans AlfredsonCarl-Axel och Monica Dominique,Gösta EkmanMonica NielsenNannie PorresGeorg Riedel