Den 18 maj gick årsmötet av stapeln.

Bengt Säve-Söderbergh  - Ordförande i Monica Z-sällskapet hälsade välkommen till de ca 40 medlemmar som var där.
Direkt avhandlades det faktum att bänken i Zetterlunden inte "sjunger" längre. Bengt förklarade att en elkabel blivit avklippt under de arbeten som pågått - men att en ny kabel ska installeras så fort det är möjligt.  Så Monica kommer att ljuda under sommarkvällarna igen!

Beslut togs att verksamhetsberättelsen, som föredrogs av Bengt Säve-Söderbergh, godkändes.
Vår kassör, Susanne Westin redovisade sedan den ekonomiska berättelsen - som även den godkändes - och det diskuterades om huruvida man ska försöka få ner portokostnaderna genom att använda mail som kommunikation till de medlemmar som innehar detta.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
De ledamöter i båda styrelserna (sällskapet och stipendienämnden) som omvaldes är:

Kerstin Bagge
Susanne Westin
Lars Gunnar Erlandsson
Bengt-Arne Wallin
Annica Smedius

Omval i valberedningen:

Göran Wallén
Conny Johansson

Omval Revisorer:

Jan-Erik Söderhielm
Birgit Jörgensen

Nyval stipendienämnden:

Irene Sjögren
Ove Lundin
Anders Jormin

Nyval, valberedning:

Sören Gozzi

Det informerades om handlingsplanen för 2011 - framför allt planeringen för en fin minnes- och stipendiekonsert på Stockholms konserthus den 20 september 2011.
Monicas födelsedag. En konsert som vi alla ser fram emot!