Monica Zetterlund Sällskapet har för närvarande drygt 300 medlemmar. Men vi vill gärna bli flera. 

Du och alla andra intresserade inbjuds därför att bli medlemmar i detta Sällskapet, vars främsta uppgifter är att bevara och vårda minnet av och arvet efter Monica Zetterlund. 

Din insats för att bevara minnet av Monica Zetterlund kan ske genom medlemskap i Monica Zetterlund Sällskapet och då får du inbjudningar till möten och andra arrangemang samt som medlemsgåva en unik CD med tidigare inte utgiven Monica Z-sång. Årsavgiften är 200 kronor.

Medlemsavgiften till Monica Z-Sällskapet sätter Du in på plusgiro 1621464-5