För första gången på länge, hade Sällskapet beslutat lämna Konserthuset och förlägga årets minneskonsert till Berwaldhallen. Flera skäl till detta fanns och beslutet verkar ha varit till fördel på de flesta områden. Berwaldhallen med sina 1300 platser är mindre än Konserthusets 1556 (exkl. körläktaren), men å andra sidan har vi aldrig varit mer än 1200 på konserterna tidigare så när Berwaldhallen redan efter de första annonserna sa till vår producent Silas Bäckström att han inte behövde annonsera mer eftersom det redan var helt utsålt. Tyvärr gapade några få platser ändå tomma men det måste alltså ha varit personer som av olika skäl inte kunnat komma och inte heller kunnat förmedla biljetterna till någon av alla dem som köade vid ingången för att få en biljett. Mycket glädjande för oss alla att intresset var så stort.

Tack till körlaktaren

Hela ensemblen tackar publiken på körläktaren  (Foto: Ann Allan)

Vi kan där också tacka Berwaldhallens egen, uppenbarligen effektiva,  säljorganisation som säkerligen bidrog till den snabba försäljningen.

Vi kan också tacka Berwaldhallen och dess personal för ett utmärkt bemötande. Glatt tillmötesgående och hjälpsamma på alla sätt. Och för oss som skötte det s.k. ”back-stage” var det en himmelsvid utrymmes- och utrustningsskillnad till det bättre för såväl alla artister (25 st på scenen i år!) som för oss själva.

Silas Bäckström hade dessutom ordnat en samling på scenen som inte gick av för hackor, vilket också bidrog till det goda resultatet: Tommy Körberg, Svante Thuresson, Jan Lundgren, Hannah Svensson och Filip Jers backade av Calle Bagges och Per Ekdahls Big Band och med årets båda stipendiater i samma högform som övriga: trombonisten Lisa Bodelius och sångaren Claes Jansson!

Tommy Hannah och Svante

Calle Bagge vid flygeln, Per Ekdahl vid batteriet gömt bakom flygellocket och deras BIG BAND tillsammans med Tommy Körberg, Hannah Svensson och Svante Thuresson  (Foto: Ann Allan)

Två avdelningar med paus emellan där alla artisterna fick ett pass i varje avdelning och där stipendieutdelningarna med stipendiaternas framträdande skedde i andra avdelningen.

Publiken hälsades välkomna av Sällskapets ordförande Bengt Säve Söderberg som raskt överlämnade mikrofonen till allas vår trogne och eminente confrencier Tom Alandh som på sitt oefterhärmligt intagande sätt lotsade oss igenom kvällen. Därtill ett kort framträdande av Monicas vän och textförfattare, Lars Nordlander, som förra året förärades ett specialpris i form av en upplaga böcker med Lars fantastiska tänkeord. Böcker som Lars sedan signerade och sålde i pausen.

Hannah Tommy Filip och Jan

Hannah Svensson, Tommy Körberg, Filip Jers och Jan Lundgren back-stage. (Foto: Ann Allan)

Lisa Bodelius

Den ”oetablerade” stipendiaten, trombonisten Lisa Bodelius. Bakom henne på flöjt sitter Fredrik Lindborg som spelade Dompan i filmen om Monica Zetterlund. (Foto: Mats Werner)

Claes Jansson

Den MYCKET väletablerade stipendiaten, ”Rösten” Claes Jansson  (Foto: Mats Werner)

Tack for oss

Jan Lundgren, Lisa Bodelius, Tommy Körberg, Hannah Svensson och Svante Thuresson tackar för blommor de just fått av Minnesfondens ordförande Ann Allan som gör sin sorti. (Foto: Mats Werner)