Årsmötet avhölls för andra året i rad i Scalateaterns Bakficka. Ett trettiotal medlemmar hade infunnit sig och välkomnades av ordföranden Bengt Säve-Söderbergh varefter Sören Gozzi valdes till mötesordförande och klubbade igenom dagordningen punkt för punkt på samma kompetenta sätt som alltid.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för den avgående styrelsen som omvaldes i sin helhet.

De ordinarie revisorerna omvaldes likaså medan Conny Johansson nyvaldes som revisorssuppleant.

Valkommen

Ordföranden Bengt Säve-Söderbergh välkomnar deltagarna till årsmötet medan Tom Alandh vänder sin stol för att se bättre.

I stipendienämnden skedde två nyval av Anders Hagberg från Göteborg och Elisabeth Melander från Malmö. Det beslöts även att nämnden äger rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter för att förstärka de geografiska sökmöjligheterna främst när det gäller de oetablerade stipendiekandidaterna.

Valberedningen under ledning av Sören Gozzi omvaldes så när som på Conny Johansson som blivit vald till revisorssuppleant. Han ersattes av Tina Ahlin.

Efter avslutat årsmöte vidtog intag av landgång med dryck, kaffe och kaka. Under det senare hoppade styrelseledamoten Mats Werner upp och tog tillfället i akt att dela ut Stipendiet till Lasse Werners Minne (”Muggen-stipendiet”). Lasse som var Mats bror skulle blivit 82 år denna dag och eftersom han dels var en god vän till Monica Zetterlund och dessutom bodde i Scalateaterns hus 1959 till 1964. 1973 jobbade de dessutom tillsammans då Lasse arrangerade musiken i tv-serien ”Någonstans i Sverige” i vilken Monica och Janne ”Loffe” Carlsson hade ett par av huvudrollerna. Janne kommer att delta som minnestalare på höstens Monica Z-konsert som går av stapeln den 31 oktober klockan 19.00 på Berwaldhallen. OBS! Ny lokal, Ny veckodag och Ny tid!

Stipendiet tilldelades slagverkaren, pianisten, vibrafonisten, kompositören, arrangören men främst musikläraren och improvisationspedagogen Anders Andersson från Eskilstuna Musik- och kulturskola.

Maria o Leo

Leo Lindberg och Maria Winther i Scalas Jazzklubb.

Därefter förflyttade vi oss ner i den sedan förra året tillkomna jazzklubben under Scalateatern där vi som avslutning fick njuta av en kortkonsert med de båda tidigare mottagarna av Monica Zetterlundstipendiet för oetablerade artister, sångerskan Maria Winther och pianisten Leo Lindberg. De visade med önskvärd tydlighet att de förvaltat stipendierna väl och nu inträtt i de etablerades skara!